Extraescolars

Informació sobre les extraescolars del curs 2019 - 2020:

Horari Extraescolars 2019-2020.pdf

Butlleta Extraescolars 2019-2020.pdf

Us recordem que els nens i nenes que han realitzat activitats extraescolars durant el curs 2019-2020 tenen preferència a l'hora d'obtenir plaça.

Tots els grups tenen un mínim i un màxim de nens i nenes, que pot variar segons l'activitat, per poder tirar endavant l'activitat amb la qualitat suficient.

També es tenen en comptes els següents critèris:

  • La família ha de ser Sòcia de l'AMPA.
  • Estar al corrent de pagament de les quotes de l'AMPA.

Per ser baixa d'alguna activitat, és imprescindible presentar i signar la butlleta de baixa, que haurà de ser presentada abans del dia 5 del mes en curs, de lo contrari no tindrà efecte fins el rebut del es següent.