Activitats i festes , Educació Secundària Obligatòria

4 d’octubre Festa de Sant Francesc d’Assís
22 de novembre Santa Cecília
18 de novembre Inici de l’Advent a l’Escola
14 de desembre Festa de Nadal
30 de gener Dia Escolar de la Pau i la No - Violència
21 de febrer Carnestoltes
26 de febrer Dimecres de Cendra
28 d’abril DEFC (Dia de l’Educació Física al carrer)
30 d’abril Festa de la Mare DEL DIVÍ PASTOR
27 de maig Festa del Beat Josep Tous
6 de juny Festa de FI DE CURS