Activitats i festes , Educació Primària

4 d’octubre Festa de Sant Francesc d’Assís
22 de novembre Santa Cecília
18 de novembre Inici de l’Advent a l’Escola
30 de gener Dia Escolar de la Pau i la No - Violència
21 de febrer Carnestoltes
26 de febrer Dimecres de Cendra
28 d’abril Dia de l’Educació Física al carrer
30 de maig Festa de la Mare DEL DIVÍ PASTOR
27 de maig Festa del Beat Josep Tous
6 de juny Festa de FI DE CURS